+370 614 13302       tomas@elematus.lt

Om oss

Om oss

Elematus JSC 

Vi är ett företag som specialiserar oss på produktion av förgjutna betongtrappor.

Vår produktionsprocess är endast applicerbar på den senaste kunskapen och tekniken, samt våra skickliga och välutbildade personal. Det låter oss försäktra en hög kvalité på våra produkter och att vi kan möta de överenskomna tidsfristerna.

Vi producerar över 1 500 förgjutna moduler årligen, med en variation på ytorna: terazzo, jämna, rollad eller borstad betong. Vår produktionsprocess är endast applicerbar på den senaste kunskapen och tekniken, samt våra skickliga och välutbildade personal. Det låter oss försäkra en hög kvalité på våra produkter och att vi kan möta de överenskomna tidsfristerna. Vi använder endast certifierade och miljövänliga material i produktionen.

Vi använder endast certifierade och miljövänliga material i produktionen.

Tio europastandarder som anger hur byggnationsdesign ska utformas inom Europeiska Unionen. Syftet med EN Eurokoden är att ge en försäkran om enlighet inom byggnadssäkerheten i Europa. Europakoderna tillämpas på utformningen av byggnader och andra civilingenjörsarbeten.

BASTA-systemet fokuserar på farliga ämnen inom byggnations- och
byggnadsprodukter. BASTA ärett system vars mål är att man ska göra medventa produktval, med målet att fasa ut olämpliga ämnen. Byggnads- och byggnationspodukter som är inkluderade I BASTA-databasen möter BASTAS krav för kemiskt innehåll.

Kiwa Inspecta tilldelar rätten att markera byggprodukter med den gemensamma europeiska överensstämmelsesymbolen, CE-märket. CE märket är en signal om god kvalité i hela Europeiska unionen.

Nordcert_logo-kokybe-e1517833438744-190x74

Nordcert är ett certifieringsföretag som certifierar tillverkares byggprodukter och som tillåts etikettera sina produkter med antingen SBS , BBC eller CE märken. Nordcert delar ut SBS för stål och BBC för betongor vid märkning som möter Boverkets- och Trafikverkets- krav, vilka är den svenska regeringens kontrollenheter för att byggprodukters krav möts, angående byggstål, betongprodukter och ballast. EU hargodkäntNordcertsomnotifieratkompetentorgan mot märket CE/1505.